דף הבית » ייעוד ומטרות

ייעוד ומטרות

מכון משגב לביטחון לאומי ולאסטרטגיה ציונית הינו מוסד מקצועי, עצמאי ובלתי תלוי המקדם מדיניות פרגמטית וריאליסטית בסוגיות הביטחון הלאומי, מתוך מחויבות לרעיון הציוני. המכון חותר להשפיע על המדיניות הישראלית בתחומי הביטחון הלאומי במטרה לחזק את מדינת ישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית, חזקה, בטוחה ומשגשגת.

מכון משגב משפיע דרך ערוצי שיח עם מקבלי ההחלטות ומעצבי המדיניות, וכן באמצעות הפצת מחקרים וניירות עמדה, השתתפות בכנסים ובדיונים מקצועיים וציבוריים, ופעילות בתקשורת ובדיגיטל. המכון מהווה מוקד ידע בתחומי עיסוקו, ומצמיח עתודת מנהיגים ומדינאים.

המכון פועל מתוך עמידה בסטנדרטים מקצועיים מוקפדים במחקר ובניתוח החלופות למדיניות. עמדותיו מבוססות על שילוב של מחקר וניסיון מעשי נרחב. עמיתי המכון מביעים את עמדותיהם באומץ, מתוך יושרה ומתוך מחויבות לאמת באשר היא אמת, ללא הטיה קבוצתית או אחרת.

לתפיסת המכון, הגדרת “הביטחון הלאומי” כוללת את מכלול התחומים שנועדו להבטיח את קיום המדינה, עצמאותה, שלמותה הטריטוריאלית, ביטחון תושביה, ביטחון הגבולות, ביטחון הפנים, מעמד המדינה בקרב אומות העולם, חוסנה ויציבותה הפנימית, והגנה על משאבי המדינה החיוניים.

לתפיסת המכון, העקרונות למדיניות פרגמטית, ריאליסטית ומפוכחת בסוגיות הביטחון הלאומי הם: הגנה על עצמנו בעצמנו; ריבונות, משילות וחוק בכל שטחי המדינה; נטילת סיכונים אך לא הימור; שמירה על מגמת התקדמות גם אם בצעדים קטנים ומדודים; כינון קשרים מדיניים בכל מקום ובכל זמן שהם מתאפשרים; היערכות ומוכנות לניצול הזדמנויות מדיניות וביטחוניות; מינוף הדדי של העוצמות הביטחוניות, הכלכליות והמדיניות של המדינה על מנת ליצור הזדמנויות, ושיפור נכסיות המדינה כבסיס לקשרים מדיניים קיימים וחדשים.

דילוג לתוכן