משה פוזיילוב

הזירה הפלסטינית, מודיעין וטרור, ניהול תהליכים אסטרטגיים.
כיהן במגוון משרות בשירותי הביטחון הכללי ובמשטרת ישראל לרבות כראש אגף בשב"כ וחבר במטה הארגון. את רוב שירותו עשה בתפקידי שטח מבצעיים וכחוקר.
דילוג לתוכן